Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

 
L'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir por correoCompartir en PinterestCompartir en Whatsapp
L'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.
 Constitueix el fet imposable de l'impost sobre els actius no productius la tinença del subjecte passiu, en la data de la meritació de l'impost, dels actius següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

a) Béns immobles.
b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
c) Embarcacions de lleure.
d) Aeronaus.
e) Objectes d'art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
f) Joies.


 El Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7876  de 16.05.2019) regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost: de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019),que s’hauran de liquidar entre els mesos d’octubre i novembre d’aquest 2019.
 
 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
Registrarse

... ...